Cargando Eventos

Tell others about this event:

Facebook Twitter

English version below.

PL:

Grudzień to czas Bożego Narodzenia i zakupowej gorączki ⭐⭐
Jesteśmy zachęcani do sklepowej gonitwy, uczestniczeniu w #BlackFriday. W efekcie kupujemy mnóstwo niepotrzebnych rzeczy, ubrań, sprzętów IT, które ostatecznie trafiają na wysypiska śmieci.

Mówimy temu DOŚĆ !!!

⭐ ⭐ TWORZYMY I NAPRAWIAMY – nie KUPUJEMY ⭐ ⭐

🌞 MAKE SMTHNG Week (listopad 23-2 grudnia 2018 r.) to tydzień akcji, w którym gromadzimy ludzi w celu zdobycia z pierwszej ręki doświadczenia w tworzeniu czegoś więcej z tego, co już posiadamy – poprzez dzielenie się, opiekę, naprawy, upcycling i wymianę ubraniami, żywnością, technologią i zabawkami. Pomagamy łączyć producentów z całego świata. 

🌞 MAKE SMTHNG Week przełamuje mega-moment konsumpcjonizmu, który rozpoczyna się w Black Friday i początek świątecznego sezonu zakupowego. 
Dzięki zabawnym i kreatywnym warsztatom nie tylko mówimy MAKE SMTHNG – BUY NOTHING, ale również zapraszamy ludzi do robienia rzeczy samodzielnie lub we wspólnocie z innymi twórcami.

🌞 Zapraszamy na wydarzenia, które odbędą się w ramach wrocławskiego Make SMTHNG Week. Stawiamy na wspólne kreatywne działania, ciekawe warsztaty. 
Wszystkie wydarzenia, warsztaty są bezpłatne. Na niektóre będą zapisy, z racji ograniczonej ilości miejsc. 
Zabierajcie znajomych, rodzinę i spędzajcie Make SMTHNG Week na kreatywnym działaniu 🙂

A oto lista wydarzeń, warsztatów, prezentacji i partnerów w ramach Make SMTHNG Week 2018 Wrocław. 

🛍 23.11.2018 Kupuj odpowiedzialnie Naprawmy modę w Czarny Piątek – pokaz filmu i wystawa. Wydarzenie otwarte, bez zapisów.
www.facebook.com/kupujodpowiedzialnie/

🥦 22.11.2018 Wrocław | Premiera «Wege w kwadrans» i spotkanie autorskie i spotkanie autorskie z Katarzyna Gubała. Wydarzenie otwarte, bez zapisów.
www.facebook.com/events/245779729448658/

📺 @Watch out! | Wasted Waste, organizowane w Barbara. Pokaz filmu „Wasted Waste” dla obcokrajowców. Tematyka odpadów. 
www.web.facebook.com/events/700197800378822/

🔧☕ 26.11.2018 Rowerownia CRK napraw swój rower. Wydarzenie otwarte, bez zapisów.
www.facebook.com/Rowerownia-CRK-197813043584172/

👕 27.11.2018 Let’s SWAP&warsztaty smockowania. Wydarzenie otwarte, bez zapisów.
www.web.facebook.com/events/2264863870467575/

✏ 29.11.2018 SamaCut warsztaty w Kawiarnia Sąsiedzka: papierowe kolaże. Wydarzenie otwarte, bez zapisów.
Link do wydarzenia – już wkrótce
www.facebook.com/events/275299003220103/?event_time_id=275299079886762

🍅 30.11.2018 Wege gotowanie z Kasią Gubałą! zerowaste, wege. Wydarzenie otwarte, bez zapisów.
www.facebook.com/events/2036099349813761/

🍺 Browar Wielka Wyspa Warsztaty warzenia piwa. Zapisy na warsztaty.
Link do wydarzenia – już wkrótce
www.facebook.com/browarwielkawyspa/

✂ Róża Rozpruwacz warsztaty zerowaste – szyjemy etiu na telefon z resztek.
Zapisy na warsztaty.
Link do wydarzenia – już wkrótce
/www.facebook.com/RozaRozpruwacz

☕ Czaisz? Czajownia Wrocław warsztaty parzenia herbaty. 
Zapisy na warsztaty.
Link do wydarzenia – już wkrótce
www.facebook.com/CzaiszCzajowniaWroclaw

⛄ Fundacja Pozytywka Autorskie Centrum Integracji. Warsztaty tworzenia prezentów świątecznych dla dzieci i dorosłych.
Zapisy na warsztaty.
Link do wydarzenia – już wkrótce
www.facebook.com/pozytywka.wroclaw/

🖍 Fundacja Jak Malowana Wrocław. Warsztaty dla dzieci zerowaste.
Zapisy na warsztaty.
Link do wydarzenia – już wkrótce
www.facebook.com/jakmalowanawroclaw/

🎴 Panato Sito. Warsztaty z sitodruku. 
Zapisy na warsztaty.
Link do wydarzenia – już wkrótce
/www.facebook.com/PracowniaPANATO/?ref=br_rs

📝 Klub Seniora na Psim Polu/ Zawsze Młodzi Prezentacja Greenpeace Wrocławska Grupa Lokalna «STOP PLASTIC».


Partnerzy Make SMTHNG Week:
– Kupuj odpowiedzialnie
– Fashion Revolution Poland
– EkoCentrum Wrocław
– Ekostyle magazyn 
– Biblioteka Ubrań


Bądźcie z nami, niebawem więcej informacji o datach warsztatów, o kolejnych warsztatach. 


En:

December is the time of Christmas and shopping fever ⭐⭐

We are encouraged to take part in the #BlackFriday shop chase. As a result, we buy a lot of unnecessary things, clothes, IT equipment, which eventually end up in rubbish dumps.

 

We say GOOD!

 

⭐ ⭐ ⭐ We create and REPAIR – we don’t BUY ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

 

🌞 MAKE SMTHNG Week (November 23-2 December 2018) is an action week in which we bring together people to gain first-hand experience in creating something more from what we already have – by sharing, caring, repairing, upcycling and exchanging clothes, food, technology and toys. We help connect manufacturers from all over the world.

 

🌞 MAKE SMTHNG Week breaks the mega-moment of consumerism that begins on Black Friday and the start of the Christmas shopping season.

Thanks to fun and creative workshops we not only talk about MAKE SMTHNG – BUY NOTHING, but also invite people to do things on their own or in a community with other creators.

 

🌞 We invite you to the events that will take place as part of the Make SMTHNG Week in Wroclaw. We focus on creative activities and interesting workshops.

All events and workshops are free of charge. Some of them will be enrolled, because of the limited number of places.

Take your friends, family and spend Make SMTHNG Week on creative activities 🙂

 

Here is a list of events, workshops, presentations and partners within Make SMTHNG Week 2018 Wrocław.

 

🛍 23.11.2018 Buy responsibly Repair Fashion on Black Friday – film show and exhibition. An open event, without registration.

www.facebook.com/kupujodpowiedzialnie/

 

🥦 22.11.2018 Wrocław | Premiere of «Wege in a quarter of an hour» and meeting with Katarzyna Gubała. An open event, without registration.

www.facebook.com/events/245779729448658/

 

📺 @Watch out! | Wasted Waste, organized in Barbara. Screening of the film «Wasted Waste» for foreigners. Topics of waste.

www.web.facebook.com/events/700197800378822/

 

🔧☕ 26.11.2018 The CRK bicycle repair your bike. An open event, no records.

www.facebook.com/Rowerownia-CRK-197813043584172/

 

👕 27.11.2018 Let’s SWAP&smoking workshops. An open event, without registration.

www.web.facebook.com/events/2264863870467575/

 

✏ 29.11.2018 SamaCut workshops in the Neighbourhood Café: paper collages. An open event, without registration.

Link to the event – coming soon

www.facebook.com/events/275299003220103/?event_time_id=275299079886762

 

🍅 30.11.2018 Wege cooking with Gubała Kasa Gubała! zero, veggie. An open event, without registration.

www.facebook.com/events/2036099349813761/

 

🍺 Brewery Great Island Beer brewing workshops. Registration for workshops.

Link to the event – coming soon

www.facebook.com/browarwielkawyspa/

 

✂ Róża Rozpruwacz workshops zero zero – we sew an étude on the phone from the leftovers.

Registration for workshops.

Link to the event – coming soon

/www.facebook.com/RozaRozpruwacz

 

☕ Do you know? Czajownia Wrocław tea brewing workshops.

Registration for the workshop.

Link to the event – coming soon

www.facebook.com/CzaiszCzajowniaWroclaw

 

⛄ Foundation Pozytywka Autorskie Centrum Integracji. Workshops of creating Christmas presents for children and adults.

Registration for workshops.

Link to the event – coming soon

www.facebook.com/pozytywka.wroclaw/

 

🖍 Jak Malowana Wrocław Foundation. Workshops for nil children.

Registration for workshops.

Link to the event – coming soon

www.facebook.com/jakmalowanawroclaw/

 

🎴 Panato Sito. Workshops with screen printing.

Registration for workshops.

Link to the event – coming soon

/www.facebook.com/PracowniaPANATO/?ref=br_rs

 

📝 Klub Seniora na Psie Poleu/ Zawsze Młodzi Presentation Greenpeace Wrocławska Grupa Lokalna «STOP PLASTIC».

 

 

Partners Make SMTHNG Week:

– Buy responsibly

– Fashion Revolution Poland

– EcoCentre Wrocław

– Ekostyle magazine

– Clothing Library

 

 

Stay with us, soon more information about the dates of the workshops, about the next workshops.

 


Tell others about this event:

Facebook Twitter

WHEN
23 noviembre 2018
3 diciembre 2018
WHERE
Wroclaw
Wroclaw; 87-100 Wroclaw; Poland
Wroclaw, Polska 87-100 Poland

+ Google Map
Phone 00504847789
LINKS:
https://web.facebook.com/events/1854270141358688/?active_tab=about

Tell others about this event:

Facebook Twitter